Analiza gruntów w gminie WIELKA WIEŚ część 1

Przenalizowaliśmy ceny transakcyjne sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych i postaramy się odpowiedzieć na pytanie:

 

Jak kształtują się ceny gruntów w gminie Wielka Wieś?

 

Dane obejmują umowy sprzedaży zrealizowane od połowy 2021 roku do końca I kw. 2023 r. Łącznie odnotowano 325 transakcji sprzedaży z obszaru całej gminy Wielka Wieś, których liczebność w podziale na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

 

analiza-ww-rys-1

 

Największy obrót gruntami obserwuje się w miejscowościach bezpośrednio graniczących z miastem Kraków lub w jego bliskiej odległości jak Modlnica, Modlniczka, Wielka Wieś i Tomaszowice. Na uwagę zasługuje duży udział transakcji na terenie Bębła.

 

Nabywcami są osoby fizyczne, gmina nabywająca działki na cele publiczne, przedsiębiorstwa oraz Skarb Państwa.

 

analiza-ww-rys-2

 

Zgromadzone transakcje sprzedaży dotyczą nieruchomości o bardzo zróżnicowanych cechach mających bardzo duży wpływ na poziom cen, przede wszystkim takich jak przeznaczenia w planie miejscowym czy rynkowy bądź nierynkowy charakter zawartej umowy sprzedaży.

 

Analizy cen gruntów dokonano biorąc pod uwagę umowy sprzedaży zawierane na warunkach rynkowych i z uwzględnieniem funkcji jakie posiadają w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Przyjrzyjmy się nieruchomościom, które w całości są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową bądź zagrodową ale również takim, które w części obszaru stanowią grunty budowlane a w części tereny o innym przeznaczeniu jak tereny rolne, zieleni nieurządzonej czy leśne. Grupa ta obejmuje łącznie 153 nieruchomości. Można wyraźnie zaobserwować, że niejednolite przeznaczenie nieruchomości odzwierciedlone jest w cenach. Minimalna cena jednostkowa  jest na poziomie blisko 9 zł/m2 za działkę w Będkowicach, o powierzchni powyżej 1 ha, która jest wąska, długa i obejmuje swym przeznaczeniem zarówno grunty pod zabudowę mieszkaniową, rolne i leśne. Maksymalna cena jednostkowa jest na poziomie blisko 510 zł/m2 i dotyczy działki w Modlnicy o powierzchni ponad 7 arów, w całości budowlanej.

 

 

Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

 

Chcąc jednoznacznie określić jak kształtują się ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową przeanalizujmy umowy sprzedaży nieruchomości, które w całości stanowią tego rodzaju grunty lub dla których udział terenów o funkcji innej niż budowlana jest znikomy. W zbiorze 105 nieruchomości rozkład cen za 1 m2 gruntu w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

 

analiza-ww-rys-3

 

Na powyższym wykresie zaznaczono zakres cen jednostkwych w poszczególnych mmiejscowościach oraz przeciętne ceny jednostkowe (oznaczone znacznkiem w postaci kółka wraz z wartością).Zamów wycenę
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX