Nowelizacja Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Czeka nas obszerna nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym !

 

Na końcówce ścieżki legislacyjnej są prace związane ze zmianą jednej z najważniejszych ustaw na obszarze rynku nieruchomości – Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 23 marca b.r.  

Jako uzasadnienie potrzeby regulacji przepisów w niej zawartych. podaje się min. dążenie do uproszczenia, ujednolicenia i przyspieszenia procedur planistycznych.     

 

 A co się zmieni?

 

  • Zgodnie z projektem ustawy obligatoryjnym dokumentem planistycznym sporządzanym dla terenu całej gminy będą PLANY OGÓLNE. Zastąpią one dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, których obecnie gminy nie mają obowiązku sporządzać. 

 

  • Dodatkowo plany ogólne będą uwzględniane przy sporządzaniu planów miejscowych i będą stanowiły akty prawa miejscowego i podstawę wydawania decyzji o warunkach zabudowy, co do których będzie sprawdzana zgodność z ustaleniami planów ogólnych. Powiększy to władztwo planistyczne gmin. Obecnie studia nie są aktami prawa miejscowego stąd wydawane decyzje o warunkach zabudowy mogą mieć całkowicie odmienne ustalenia od tych, które zawarte są w treści studium.

 

Jednocześnie plan ogólny nie będzie podstawą prawną do wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – tj. realizacji budowy obiektu budowlanego w ramach zgłoszenia.

 

  • Wprowadzono również termin obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy jako 5 lat od daty kiedy decyzja stała się prawomocna. Celem jest ograniczenie liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, które wnioskowane są jedynie w celach spekulacyjnych.

 

Plany ogólne, podobnie jak obecnie studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie będą podstawą wyceny i określenia przeznaczenia nieruchomości do celów związanych z określaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego.

 

Opisane zmiany są jednymi z ważniejszych ale z obszernego katalogu projektowanych zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym i innych ustaw.Zamów wycenę
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX